Pozew rozwodowy

Przygotowanie pozwu rozwodowego nie zajmuje zbyt wiele czasu. Często opiera się on na szablonach, w które trzeba wpisać odpowiednie personalia. Pozew jest dopiero początkiem na długiej drodze rozwodowej. Jeżeli się jednak na niego zdecydujemy warto zrobić to w taki sposób, by dokument ten został przygotowany profesjonalnie. Będzie to miało duże znaczenie, ponieważ przyśpieszy znaczenie całą procedurę. Osoba, która zdecyduje się na wniesienie pozwu nazywana jest powodem, jej małżonek staje się w tym momencie pozwanym. Wniesienie pozwu jest płatne. Za wniesienie go trzeba uiścić opłatę w wysokości 600zł. Zwolnienie z tego rodzaju kosztu może mieć miejsce, jeśli nie jesteśmy w stanie ich ponieść bez uszczerbku związanego z utrzymaniem siebie oraz rodziny. Pozew powinien zawierać kilka istotnych elementów. Trzeba określić, czy żądamy w nim orzeczenia rozwodu za porozumieniem stron, czy z winy małżonka, czy też bez orzeczenia winy żadnej ze stron. W pozwie można zawrzeć także wnosić o podział majątku wspólnego. Na pewno w pozwie należy zamieścić również wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej na dzieckiem lub dziećmi. Kwestia regulacji kontaktów z dziećmi nie powinna być pominięta. Dobrze jest o niej pomyśleć już teraz. Pozew rozwodowy składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania choć jednego z małżonków. Jeżeli małżonkowie nie mieszkają już pod jednym adresem, pozew powinien trafić do sądu okręgowego właściwego małżonkowi, który będzie występować w roli pozwanego.