Separacja

Separacja jest stanem, który regulowany jest na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ma on miejsce w momencie, gdy pomiędzy małżonkami dochodzi do ustania współżycia, uchylona zostanie wspólność majątkowa. W czasie trwania separacji żadne z małżonków nie zamierza jednak wstąpić w nowy związek małżeński. Separacja jest stanem, który nie oznacza rozwiązania małżeństwa. Gdzie należy złożyć wniosek o separację? Pozew powinien być złożony przez nas w właściwym miejscowo sądzie okręgowym. Właściwy sąd okręgowy to taki, który jest wspólny dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania obu małżonków, pod warunkiem, że chociaż jedno z nich przebywa jeszcze w jego zasięgu. Separacja to stan, który zawsze jest orzekany przez sąd. Może być orzeczona w trybie procesowym lub nieprocesowym. Sąd wydaje wyrok, który ma wpływ, reguluje najważniejsze kwestie dotyczące obu małżonków. Separacja bardzo często mylona jest z rozwodem. Najważniejszą różnicą jest to, że nie powoduje ona rozwiązania małżeństwa. Mimo to niesie ze sobą wiele takich samych skutków. Określa ona na przykład wzajemne relacje pomiędzy małżonkami w sprawach majątkowych oraz dziećmi. Określa sposób kontaktów rodziców oraz kwestie finansowania. Jest to stan, który ma poważny wpływ na ich psychikę, dlatego też powinien być odpowiednio przemyślany przed podjęciem ostatecznej decyzji. Separacja nie zawsze kończy się rozwodem, lecz w przeważającej części wypadków prowadzi do tej sytuacji.